Tidligere var der ikke de store krav til døre / låse til døre i nybyggerier. De fleste løsninger var en træ- eller ståldør med en mekanisk lås og ikke andet. I dag er kravene helt anderledes og langt mere krævende, da døre i dag skal opfylde utroligt mange krav.

Det kan være krav til sikkerhed, krav til brandsikring, krav til flugtvej, krav til adgangskontrol, krav til alarm, krav til røggas ventilation og meget, meget andet. Netop derfor er det utrolig vigtigt at døre / porte konstrueres korrekt i forhold til deres anvendelse og i forhold til de krav der stilles fra myndighedernes side.

Vi har set mange eksempler på døre der har måttet udskiftes fordi de ikke har opfyldt kravene til den fremtidige anvendelse, og ofte er dette noget der foregår meget tæt på byggeriets aflevering, hvilket ofte giver problemer i forhold til ibrugtagning af bygningen. Låsegruppen Danmark kan tilbyde professionel og opdateret rådgivning på disse områder, så I undgår en masse ærgrelser / omkostninger til ændring af døre fordi de ikke er forberedt korrekt fra starten.

Låsegruppen kan også tilbyde at styre hele jeres låse- & sikringsprojekt fra start til slut, så du sikrer at der afleveres et byggeri der er optimalt i alle detaljer vedrørende døre og disses fremtidige anvendelse.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Kontakt Låsegruppen Danmark ApS

Låsegruppen Danmark ApS.

Munkehatten 1A
5220 Odense SØ
info@laasegruppen.dk
CVR 30899571

Telefon 65 91 01 02
Telefax 65 91 01 62

        
Go to top